Codzienne wyznanie - Kościół Zielonoświątkowy Jezus Jest Panem w Lubaniu

Jezus jest Panem
Przejdź do treści

Codzienne wyznanie

KAZANIA
TWÓJ JĘZYK JEST BARDZO POTĘŻNY Instrumentem. MOŻE ON ALBO WYWOŁAĆ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Z NIEBA LUB PRZYNIEŚĆ PRZEKLEŃSTW (PORAŻKę) w twoim ŻYCIU.
BIBLIA MÓWI:
„Język ma władzę nad śmiercią i życiem, jak się go używa, takie się spożywa owoce
(KSIĘGA PRZYSŁÓW 18:21).

Pierwsze wyznanie
Codzienne wyznanie DOTYCZĄCE RODZINY:

1.    Boża łaska powoduje, że Ja i moja rodzina wzrastamy coraz bardziej w bożą obfitość (Psalm 115:14).
2.     (Wyznanie męża):
- Moja żona jest błogosławiona i bardzo uprzywilejowana wśród kobiet (Ew. Łukasza 1:28).
-  Ona jest zacną kobietą, która prosperuje we wszystkim, co robi w domu, pracy, w biznesie i w innych sprawach (Księga Przysłów 31:10-31).
-  Moja relacja z moją żoną jest dobra; razem uzyskaliśmy łaskę Pana (Księga przypowieści 18:22).

3.     (Wyznanie żony):
-  Mój mąż jest błogosławiony i bardzo uprzywilejowany wśród ludzi, ponieważ Bóg jest z nim (Genesis 39:2; Łukasza 1:28).
-  Siedzi w miejscach zaszczytnych  wśród innych przywódców (Księga Przysłów 31:23).

4.     Moje dzieci są błogosławione i uprzywilejowane w oczach Boga. Są uzdolnione i mądre, i stoją w miejscach zaszczytnych (Daniel 1:4-5, 9).

5.     Na podobieństwo Jezusa, moje dzieci wzrastają w mądrość przez Bożą Łaskę i w szacunku wśród ludzi (ew. Łukasza 2:52; 1 Samuel 2:26; 16:22).
                  
wyznanie DOTYCZĄCE BOŻEJ OCHRONY:
1.     Wyznaje, że jestem jak góra Syjon, która się nie zachwieje, ponieważ ufam Panu i Pan jest moją ochroną (Psalm 30:5-6; 32.7).
2.     Pan udzielił mi długiego życia i łaski oraz strzeże mojego duch przed zniszczeniem (PBG Job 10:12).
3.     Wyznaje, że bez względu na to, co się dzieje wokół mnie, mam przymierze pokoju z Bogiem i jego miłość, życzliwość i powodzenie nigdy nie odejdzie ode mnie (Izajasza 54:10,14-17; 1 Samuel 25:6).
4.     Bóg otacza i chroni mnie łaską jak Tarczą (PBG Psalm 5:12).
5.     Strach nie może rządzić w moim życiu, ponieważ Bóg jest ze mną (K. Joz. 1:5 ).
6.     Moi wrogowie nie mogą mnie przezwycięży, ponieważ Pan upodobał sobie mnie (Psalm 118:7).

Wróć do spisu treści